IUSKI – SKI LAW INSTITUTE

Expert and Research Institute

About Institute

The Institute of Ski Law is a closely specialized institute with a high level of expertise in its field, whose focus lies in expert and research activities. The purpose of the Institute is therefore to carry out research in this specific sector and to provide all services especially to skiing organizations – ski clubs, ski schools, ski associations – as well as individuals, as well as to the relevant state administration bodies and legislative institutions. In particular, the focus is concentrating the full service offer in one place.

Specializations and services of the institute

Expert activity

The Expert Section of the Institute brings together experts in the field of sport and economics, all experts are registered in the Register of Experts led by the Ministry of Justice of the Czech Republic. The purpose of the activity is to provide expert opinions and expert opinions in case of ski accidents, valuation of ski (and other sports) needs and equipment, valuation of enterprises (eg ski schools) for sale, pledge or conversion (mergers, sites using a specific methodology.

Science and Research / Research Institute

In this section, the Institute realizes research in the area of ski law, consisting mainly in analyzes of foreign legislation and jurisprudence, where it cooperates with foreign universities, experts, lawyers, prosecutors, judges, legislators and other stakeholders. Based on the results of the research, it prepares documentation for relevant entities in the Czech Republic, especially legislative bodies. The results are also presented by representatives of the Institute at local and international congresses, conferences and other professional events.

Právní služby

Ústav též zajišťuje veškerý právní servis pro lyžařské organizace, od založení korporace, přes vypracování běžných i atypických smluv až po zastupování před úřady i soudy. Jelikož ústav úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými institucemi v zahraničí, je možné zajistit i zastupování zejména v těchto zemích: Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Slovinsko a Slovensko. Pro případ potřeby sepsání veřejných listin či jiných notářských služeb, ústav spolupracuje se dvěma notáři v Brně a Praze.

Řešení sporů

Kromě zajištění zastupování u civilních soudů ústav nabízí zejména vhodnější alternativu řešení sporů (Alternative Dispute Resolution) – rozhodčí řízení (arbitráž) a mediaci. Současně je možné využít i poradenství, jak správně implementovat rozhodčí či smírčí doložky do smluv i do stanov spolků.

Právo duševního vlastnictví

Ústav zajišťuje prostřednictvím svých členů poradenství v okruhu autorských práv i práv průmyslového vlastnictví, zde prostřednictvím patentového zástupce, jehož služeb lze využít například při zápisu ochranné známky lyžařské školy, klubu či asociace apod. – zde je možné zajistit i služby zkušeného grafika.

Daňové poradenství a účetnictví

Členem ústavu je i daňový poradce, který je schopen zajistit veškeré související služby, mezi nimiž zejména vedení účetnictví pro všechny druhy subjektů, daňové poradenství, audit.

w

Poradenská a konzultační činnost

Pro lyžařské organizace je připraveno poradenství a konzultace jak při zahájení činnosti, tak v jejím průběhu, a to ze strany zkušených manažerů i právníků z oboru.

 

Členové

bogdalek@iuski.cz

PaedDr. Jaroslav BOGDÁLEK

Ředitel ústavu
 • Soudní znalec
  • obor ekonomika
   • ceny a odhady – sportovní potřeby, sportovní materiál
  • obor sport
   • sportovní zařízení – posuzování opravitelnosti a seřízení z hlediska bezpečnosti funkce
   • provozování – posuzování prováděných sportovních činností z hlediska bezpečnosti provozu
 • Trenér žákovské reprezentace Svazu lyžařů ČR
 • Hlavní trenér lyžařského klubu Ski klub Victoria Brno

dolezalova@iuski.cz

JUDr. Martina DOLEŽALOVÁ, PhD.

Členka správní rady
 • Advokátka a certifikovaná Mediátorka v občanských, obchodních, spotřebitelských věcech.
 • Vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporu) při České advokátní komoře; lektorka České advokátní komory pro evropské právo a mediaci. Zakladatelka advokátní mediace v Česku.
 • Členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci, vedoucí autorského kolektivu a spoluautorka komentáře Zákon o mediaci (nakladatelství Beck).
 • Předsedkyně zkušební komise pro státní zkoušky z mediace – Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 • Členka Pracovní skupiny k mediaci při Ministerstvu spravedlnosti ČR.
 • Smírce ve spotřebitelských sporech mezi advokátem a spotřebitelem; předsedkyně skupiny pro mediaci ve spotřebitelských sporech na České advokátní komoře.
 • Národní zástupce České advokátní komory v UIA (Union Internationale des Avocats – mezinárodní organizace advokátů); aktivní členka Mediační komise UIA.
 • Přednáší příležitostně na Právnické fakultě UK v Praze a na CEVRO institutu v Praze (LLM program Mediace a rozhodčí řízení).
 

horacek@iuski.cz

JUDr. Vít HORÁČEK, PhD.

Člen správní rady
 • Patří mezi nejuznávanější advokáty a rozhodce v České republice.
 • Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českých arbitrážních pravidel, pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS.
 • Člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
 • Mediátor i rozhodce v tzv. ADR řízeních o doménách
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR
  a Agrární komoře ČR
 • Odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze
 • Rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS
  v Lausanne
 • Rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské
  a průmyslové komoře
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní
  burze Kladno
 • Člen International Bar Association
 • Člen České společnosti pro mezinárodní právo

více (http://www.vithoracek.com/ a http://www.legalite.cz/)

janku@iuski.cz

Mgr. Ladislav J. JANKŮ, LL.M.

Předseda správní rady
 • Soudní znalec
  • obor sport
   • provozování – specializace bezpečnost lyžování
 • Učitel a trenér lyžování – Svaz lyžařů ČR
 • člen Pracovní skupiny pro přípravu návrhu zákona o bezpečném pohybu na horách při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

legat@iuski.cz

Doc. Ing. Pavel LEGÁT, CSc.

Revizor / Předseda znalecké rady
 • Soudní znalec
  • obor ekonomika
   • ceny a odhady – oceňování podniků, majetku a závazků obchodních společností a hodnocení projektů obchodních společností
 • Senior researcher při CEITEC VUT Brno

opravil@iuski.cz

RNDr. Karel OPRAVIL

Člen ústavu
 • Soudní znalec
  • obor sport
   • provozování – bezpečnot funkce sportovních potřeb
   • sportovní zařízení – posuzování opravitelnosti a seřízení z hlediska bezpečnosti funkce
  • obor ekonomika
   • ceny a odhady – tělovýchovné a sportovní potřeby
 • Diplomovaný Učitel lyžování
 • Diplomovaný Trenér alpských disciplín

Spolupracovníci

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, PhD.

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, PhD.

Daňový poradce, auditor, účetní kancelář

JUDr. Petra HORÁČKOVÁ

JUDr. Petra HORÁČKOVÁ

Patentový zástupce s oprávněním pro ochranné známky a průmyslové vzory

Mgr. David BORSKÝ

Mgr. David BORSKÝ

Notář
 

Hlavní partneři

Kontakt

TELEFON: +420 603 429 690
E-MAIL: info@iuski.cz
ADRESA: Příkop 838/6
602 00 Brno
Česká republika
IČ:

076 15 990

Zápis ve veřejném rejstříku
u Krajského soudu v Brně spis.zn. U/265

DAT. SCHRÁNKA: avcrhhe
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Číslo účtu: 2101548074/2010
IBAN CZ1020100000002101548074

 

Orgány ústavu

Ředitel

PaedDr. Jaroslav Bogdálek                             bogdalek@iuski.cz

Správní rada

Mgr. Ladislav J. Janků, LL.M. – předseda      janku@iuski.cz

JUDr. Martina Doležalová, PhD. – člen         dolezalova@iuski.cz

JUDr. Vít Horáček, PhD. – člen                       horacek@iuski.cz

 

Znalecká rada

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. – předseda            legat@iuski.cz